logo

وایکینگر

در حال بارگذاری...

وایکینگر

section-icon

اخبار

بررسی کنید دوستان خود را تا به چه بوده است!

جدیدترین اعضا

پویش

quest-open

کاربر دوستانه

پذیرش 10 درخواست دوستی دریافتی

quest-open

دوست یابی

ارسال 5 پیام درخواست دوستی

quest-open

محبوب ترین پست

دریافت بیش از بازدید 100 برای هر پست

quest-open

به من گوش کن

ارسال بیش از 10 پست فعالیت در یک روز

quest-open

نویسنده محبوب

دریافت بیش از 50 بازدید روزانه برای هر پست

گروه های محبوب

گروه 2

5 عضو

گروه 3

5 عضو

گروه 4

5 عضو

گروه 5

5 عضو

گروه 1

4 عضو

نشان ها

علاقمندان به طبیعت

علاقمندان به طبیعت

ایجاد موفقیت آمیز حداقل 5 گروه و بیشتر

جوینده الماس

جوینده الماس

دستیابی به بیش از 400 الماس اعتباری

کاربر نقره ای

کاربر نقره ای

ارسال بیش از 100 پست در حساب کاربری

فاتح رتبه ها

فاتح رتبه ها

دستیابی به بالاترین رتبه موجود

کاپ برنزی

کاپ برنزی

برنده رتبه سوم در رقابت انجام شده در جامعه